Skip to content

Klub Przyjaciół Rudawy powstał w 2010 roku z inicjatywy wędkarzy z kół PZW “Zwierzyniec” i “Krzeszowice”. Skupiamy ludzi chcących swoimi działaniami przyczynić się do poprawy stanu naszej ulubionej rzeki.  Do KPR należą zarówno miłośnicy “górskiego” jak i “nizinnego” odcinka Rudawy. Zanim powstała ta strona informacje o KPR zamieszczane były na forum Koła Zwierzyniec

Do głównych zadań KPR należy:

  1. Działanie w kierunku poprawy jakości wody i czystości otoczenia Rudawy i dorzecza. Wykrywanie i zgłaszanie odpowiednim instytucjom wszystkich istniejących lub potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Sprzątanie rzeki oraz współpraca z gminami w celu eliminacji źródeł zanieczyszczeń i podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
  2. Walka z kłusownictwem. Prowadzenie patroli przez członków SSR oraz zgłaszanie Policji i PSR wszelkich przypadków kłusownictwa.
  3. Propagowanie zasady “złów i wypuść”. Zalecamy wypuszczanie ryb złowionych także poza odcinkiem “no-kill”.
  4. Wspieranie naturalnego tarła ryb. Ochrona tarlisk w okresie tarła oraz usuwanie  barier na trasach wędrówek ryb na tarliska.
  5. Udział w zarybieniach. Proponowanie najkorzystniejszych terminów i metod zarybiania.

Będziemy inicjować i wspierać wszystkie działania które doprowadzą do powstania w Rudawie stabilnych i rozmnażających się populacji ryb. Naszym marzeniem jest czysta rzeka w której żyją ryby  wszystkich roczników.

Jak do nas dołączyć

Do Klubu Przyjaciół Rudawy może należeć każdy członek PZW który wyraża chęć działania dla dobra Rudawy. Aby wstąpić do KPR należy złożyć deklarację członkowską oraz opłacić składkę członkowską. Zebrania KPR odbywają się w pierwszą środę miesiąca o godzinie 20.00 w Pizzerii Palermo ul. Balicka2.

Deklaracja członkowska

Klub Przyjaciół Rudawy

Pstrąg & Lipień

Pstrąg i Lipień

Zaprzyjaźnione organizacje