Skip to content

Poniżej znajdą Państwo listę kontaktów do instytucji które należy powiadomić w przypadku zaobserwowania  zanieczyszczenia, zatrucia wód lub kłusownictwa.

Zatrucie lub zanieczyszczenie wód

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
12 9287 z telefonu stacjonarnego
Telefon: 12 392 13 00 lub 12 392 11 15
e-mail: czk@malopolska.uw.gov.pl
www: http://www.malopolska.uw.gov.pl

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków
Telefon: 12 422 48 95, lub 12 422 62 22
e-mail: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl
www: http://www.krakow.pios.gov.pl/

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Komendant Wojewódzki PSR: 12 392 13 20
Strażnica w Krakowie: 12 392 13 18,  kom. 691 349 951
e-mail: psr@malopolska.uw.gov.pl

KOMISARIAT POLICJI W ZABIERZOWIE
ul. Sportowa 1, 32-080 Zabierzów
Telefon: 12 258 03 50
www: http://zabierzow.malopolska.policja.gov.pl/

W przypadku zaobserwowania zatrucia lub zanieczyszczenia na rzece Rudawie powyżej Szczyglic można powiadomić także poniższe instytucje:

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w KRAKOWIE
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl
Telefon: 12 42 42 300 lub 801 150 707

ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY RUDAWA
ul. Filtrowa 1, Kraków
Telefon: 12 637 41 69

Kłusownictwo na rzece Rudawie

Przypadki zaobserwowanego kłusownictwa należy zgłaszać do Państwowej Straży Rybackiej lub na Policję.

Klub Przyjaciół Rudawy

Pstrąg & Lipień

Pstrąg i Lipień

Zaprzyjaźnione organizacje